פרסים

מדלית התערוכה

דוד המלך מנגן בנבל

הפרס הגדול של התערוכה

צלחת זכוכית, ירושלים בהדפס זהב

פרסים מיוחדים

לזכר תמרה גלסמן ז"ל

פמוטים ממתכת על רקע ירושלים

מתנת איל"ת - אגודה ישראלית לבולאות תמטית

רימון לתליה – לו יהי

מתנת משפחת תמרי

לזכר בני תמרי ז"ל, צלחת דלפט

חותמת התערוכה