לס גלסמן

תולדות הדואר של ירושלים בתקופה הפרה-פילטלית

אגף: תולדות הדואר

לצפיה בסרטון המציג

התצוגה מראה את התפתחות קשרי הדואר מירושלים ואליה בתקופה הפרה-פילטלית בשנים 1683 - 1872

**85/100