גנדי ברמן

תוויות של דואר מוניות בישראל

אגף: תולדות הדואר

התצוגה מראה את הסוגים השונים של התוויות ששימשו לתשלום אגרה על משלוח דואר מוניות והשימוש שלהם על גבי מעטפות.

72/100