ברוך רוטברגר

שבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל

אגף: תמטיקה

שבעת המינים, שני מיני דגן וחמישה מיני פירות, היו מקור למזונות רבים וסיפקו אוכל לכל אורך השנה. בנוסף הם תופסים מקום נכבד במורשתו ובתרבותו של עם ישראל. כמובן שהם גדלים גם במקומות אחרים בעולם, ואשרינו שזכינו לכך גם בארץ ישראל!

73/100