אלון כהן

התמחשבות דואר ישראל בביול ובסוגי שירותי הדיוור

אגף: בולאות מודרנית

הניסויים והשינויים שהיו בדואר ישראל במהלך 30 השנים האחרונות בעקבות מהפיכת המחשוב שדואר ישראל עבר ואינם בשימוש היום. ניסויים אלה של הדואר מוצגים בפריטים מסחריים שנשלחו בדואר.

82/100